Παραδοσιακά επαγγέλματα στο Β. Αιγαίο

Η συγκεκριμένη παρουσίαση στοχεύει στην ανάδειξη, προβολή και διάσωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και των επαγγελματικών πρακτικών που συγκροτήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο από το 19ο ως τον 20ο αι., μέσα από παραδείγματα που αφορούν (κυρίως) στη Λέσβο και στη Χίο. Καταγράφει και διασώζει (σε ψηφιακή μορφή) ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής ιστορίας των νησιών αυτών, μέσα από αναφορές σε γραπτές ιστορικές πηγές και αρχεία, συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό, videos, τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις.